Apocalipsis de l'apòstol JoanEl llibre de l'Apocalipsis és l'últim llibre de la Bíblia. En ell, se'ns narra com Joan fou dut al cel en l'Esperit i allà ve tenir una revelació per part de Jesucrist.

El llibre comença amb un missatge profètic per a les set esglésies de l'Àsia: Efes, Esmirna, Pèrgam, Tiatira, Sardis, Filadèlfia i Laodicea. Després d'aquest missatge Joan és dut al cel en l'Esperit on se li mostrarà els successos que s'han d'esdevenir al final de la història.

El llibre d'Apocalipsis destaca per estar ple de simbolisme. Alguns dels símbols són explicats en el mateix llibre, però d'altres no. Això ha portat ha que sigui un dels llibres de la Bíblia que més interpretacions se li han donat.

Em de tenir present que Joan, un pescador del segle I, va tenir una visió on va veure esdeveniments actuals, fet que segurament va produir força dificultat alhora d'explicar les coses que veia. Així, probablement, quan ens parla de cavalls que treien de la seva boca foc, fum i sofre, i que amb les seves cues feien mal, podria molt ben ser que Joan hagués vist tancs militars de la nostra època.

Alguns autors han afirmat que el llibre d'Apocalipsis és un recull de les diferents imatges apocalíptiques de l'Antic Testament. El fet que el llibre d'Apocalipsis reculli imatges similars a d'altres llibres de l'Antic Testament, com ara Daniel o Ezequiel entre d'altres, no vol dir que Joan fes un resum dels diferents relats apocalíptics. Déu s'ha revelat, donant el mateix missatge a diferents persones al llarg de la història i per això manté la mateixa cohesió, aparença i simbologia.Evangeli segons MateuEvangeli segons MarcEvangeli segons LlucEvangeli segons JoanFets dels ApòstolsRomansPrimera CorintisSegona CorintisGàlates
EfesisFilipencsColossencsPrimera TessalonicencsSegona TessalonicencsPrimera TimoteuSegona TimoteuTitusFilemó
HebreusJaumePrimera PereSegona PerePrimera JoanSegona JoanTercera JoanJudesApocalipsi


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)