La Bíblia amb català

La Bíblia

La Bíblia és la Paraula de Déu

A. EL LLIBRE ESPECIAL DE DÉU

La Paraula de Déu, la Santa Bíblia, és el llibre especial de Déu. Aquest no és com els altre llibres, sinó que és un llibre sobrenatural. Va ser escrit per molts autors, de diferents contextos culturals, sota la inspiració de l'Esperit Sant (llegeixi 2 Timoteu:3:16).

La Bíblia és el llibre que més es ven al món. La seva venda sobrepassa qualsevol altre llibre publicat.

La Bíblia ha estat traduïda a més idiomes que qualsevol altre llibre del món. Va ser escrita originalment en tres idiomes: hebreu, arameu i grec. La Bíblia que vostè posseeix, ha estat traduïda per persones molt dedicades amb la finalitat que vostè pugui tenir la paraula, els pensaments i els plans de Déu a la mà.

La Bíblia també és un dels llibres més antics del món. Les porcions més antigues de la Bíblia daten des de fa 4000 anys endarrere. Amb tot, segueix sent el llibre més modern en el món d'avui, ja que en ell, trobem les respostes a les preguntes més importants de la vida:

"De on vinc?"

¿Per què estic aquí?"

"¿A on aniré a parar després de la mort?"

Malgrat que la Bíblia està composada per 66 llibres petits, el tema central és un només: El pla amorós de Déu per rescatar a la humanitat perduda.

A la portada interior de la Bíblia vostè pot trobar els títols dels 66 llibres que formen part d'aquesta.

La Bíblia està dividida en dues seccions:

L'Antic Testament

El Nou Testament

L'Antic Testament ens narra la obra de Déu amb el Seu poble abans del naixement de Jesús.

El Nou Testament ens parla sobre el naixement de Jesús, la Seva vida, el Seu gran ministeri de sanitat als malalts i perdó de pecats per els inics, la Seva mort a la creu, la Seva resurrecció dels morts y el Seu ascens (el seu retorn al cel).

També ens parla sobre la continuïtat del Seu ministeri de sanitat y perdó a través d'aquells que el veieren després de la Seva resurrecció. Aquells que seguiren les ensenyances de Jesús, realitzaren més obres miraculoses que les que Ell mateix va fer, tal com ho va predir abans de ascendir al cel (llegeix Joan 14:12).

Les ensenyances dels que el veieren després de que s'aixecà de entre els morts, estan registrades en els Fets dels Apòstols i les Epístoles (cartes). Aquests llibres foren escrits dins del període dels primers cinquanta anys després de la resurrecció de Jesucrist. Aquests componen aproximadament la meitat del contingut del Nou Testament.

B. ESTUDI DE LA BÍBLIA

La relació més important que vostè pot tenir en aquest món, és la que manté amb Déu vostè pot arribar a comprendre com és Déu: els Seus pensaments, els Seus plans i les Seves promeses per vostès, per mitjà de la lectura de la Bíblia.

L'índex de la Bíblia, l'ajudarà a trobar el número de la pàgina de la part de la Bíblia que desitgi estudiar.

Per ajudar-lo a trobar parts específiques de la Bíblia, els traductors organitzaren el text en:

Llibres,

Capítols dins dels llibres i

Versicles dins dels capítols

Per exemple, si vostè veu na referència del tipus: "Gènesi 3:15", el significat seria:

EL LLIBRE de Gènesis,

EL CAPÍTOL tres i

EL VERSICLE quinze.

C. AQUÍ TENIM LA PROMESAM ÉS GRAN DEL MÓN

"`Perquè Déu estimà tant el món, que dóna el seu Fill Unigènit a fi que tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna" (Jn 3:16).

D. EL PROPÒSIT DE LA PARAULA DE DÉU

"…Les Sagrades Escriptures... et poden fer savi per a la salvació per mitjà de la fe en Crist-Jesús. Tota l'Escriptura és inspirada per Déu, i és útil per a ensenyar, per redargüir, per corregir, per instruir en la justícia," (2 Timoteu 3:15, 16).

"Ja que el seu poder diví ens ha donat totes les coses que són per a la vida i per a la pietat, a través del coneixement profund d'aquell que ens crida per la seva glòria i excel·lència, per les quals ens ha donat les promeses més grans i precioses, a fi que per elles sigueu fets participants de la naturalesa divina, havent fugit de la corrupció que hi ha en el món a causa de la concupiscència." (2 Pere 1:3, 4).

E. LA PARAULA DE DÉU PRODUEIX VIDA

"…les paraules que jo us he dit són esperit i són vida" (Jn 6:63).

1. És Creativa

"Per la PARAULA DE JAHVEH foren fets els cels, i amb l0alè de la seva boca tot el seu estol...Perquè ell parlà, i s'esdevingué; ell ho va manar i va existir." (Sal 33:6, 9). Llegeixi també Hebreus 11:3.

F. LA PARAULA DE DÉU ÉS COM L'AIGUA

1. Neteja

Comencem la vida al Regne de Déu totalment "rentats o purificats" per la Paraula de Déu.

"Vosaltres ja sou nets per la paraula que us he parat" (Joan 15:3). Llegeix també Efesis 5:25-27.

2. Manté Net

La Paraula de Déu plantada als nostres cors, ens manté nets de pecat.

"¿Com netejarà un jove el seu camí? Observant la teva paraula!... He atresorat el teu parlar en el meu cor, per no pecar contra tu" (Sal 119:9,11).

G. LA PARAULA DE DÉU ÉS LLUM PER LES NOSTRES VIDES

"I tenim encara més ferma la paraula profètica, en què feu bé de fixar-vos atentament, com un llum que brilla en un lloc fosc, fins que el dia claregi, i l'estel del matí s'aixequi en els vostres cors" (2 P 1:19).

1. Aquesta Dóna Enteniment En Un Món De Tenebres

"Els preceptes de Jahveh són rectes, alegren el cor: el manament de Jahveh és pur, il·lumina els ulls" (Sal 19:8). "La teva paraula és la llàntia per als meus peus, i és la llum per al meu camí...La revelació de les teves paraules porta llu, instrueix els senzills." (Sal 119:105, 130).

H. LA PARAULA DE DÉU ÉS ALIMENT ESPIRITUAL

"Però ell va respondre i digué: Està escrit: No sols de pa viurà l'home, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu"(Mt 4:4).

1. Aquesta Produeix El Creixement Espiritual

"I jo, germans, no us vaig poder parlar com a espirituals, sinó com a carnals, com a infants en Crist. Us vaig donar a beure llet i no menjar sòlid, perquè encara no el podíeu pair..." (1 Co 3:1, 2).

"Com a infants nounats anheleu la llet espiritual sense engany, a fi que per ella creixen" (1 P 2:2).

L'objectiu de Déu per a cada un de nosaltres, és expressat en Efesis 4:12-15: "…vers el perfeccionament dels sants per a l'obra del ministeri, per a l'edificació del cos del Crist, fins que tots arribem a la unitat de la fe i del coneixement del Fill de Déu, a un home perfecte, a la mida de l'estatura de la plenitud el Crist"

I. LA PARAULA DE DÉU ÉS COM UNA LLAVOR

A Lluc 8:4-15, Jesús explica als seus deixebles la paràbola del sembrador.

En el verset 11, Ell diu: "La llavor és la Paraula de Déu". La voluntat de Déu per les nostres vides és que siguem fructífers (Sal 1:3).

"I aquell que proveeix de llavor al qui sembra, i de pa per menjar, que també proveeixi i multipliqui la vostra sembradura, i augmenti els fruits de la vostra justícia" (2 Co 9:10).

J. LA PARAULA DE DÉU ÉS COM UNA ESPASA

"Preneu... l'espasa de l'Esperit, que és la paraula de Déu (Ef 6:17). Llegeixi també Hebreus 4:12.

Fixi's com Jesús va utilitzar "l'espasa" contra Satanàs quan va ser temptat al desert (Lc 4:1-14).

K. LA PARAULA DE DÉU ÉS FERMA EN NOSALTRES

"Tot aquell, doncs, que escolta aquestes meves paraules i les fa, el compararé a un home assenyat que va edificar la seva casa damunt la roca. I va caure la pluja, i vingueren les riuades, i bufaren els vents, i envestiren contra aquella casa: i no s'ensorrà perquè estava fonamentada damunt la roca" (Mt 7:24, 25). Llegeix també els versicles 26 y 27.

Jesús diu que l'home savi que va edificar la seva casa sobre la roca, era una referència clara del qui escolta la Seva Paraula i la obeeix. Aqueta edifica muralles internes a les nostres vides, a fi que qualsevol tempestat que vingui contra nosaltres no pugui ensorrant-se. El nostre fonament romandrà ferm.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)