Epístola de l'apòstol Pau als colossencsPau no va visitar personalment la comunitat de Colosses. Va ser el seu company de lluita Epafràs qui va evangelitzar Colosses.

La carta als colossencs fou probablement una de les últimes cartes que va escriure Pau. Veiem com Pau ens narra que està empresonat juntament amb Aristarc i, a més a més, explica que juntament amb la carta envia Onèssim (esclau de Filemó), el qual va conèixer mentre estava empresonat a Roma.

Pau utilitza la carta per transmetre als colossencs la seva alegria al saber que Colosses havia rebut la Paraula de Déu. Pau aprofita la carta per donar diverses instruccions de comportament. En primer lloc Pau posa de manifest davant dels colossencs que gràcies al sacrifici a la creu de Jesucrist els gentils em estat reconciliats amb Déu. A la carta exhorta als germans ha renunciar a les obres mortes de l'home vell i a caminar de nova manera agradable a Déu. Pau també adverteix del perill de les tradicions humanes avisant-los que no deixin que aquestes els jutgin ni els esclavitzin.

L'epístola de Pau als colossencs guarda una temàtica molt similar a la que va escriure als efesis. Això ha portat molts autors a pensar que les dues cartes van ésser escrites durant el mateix període de temps. Aquesta tesi, però, sembla poc probable pel fet que a la carta dels efesis no apreciem cap senyal que ens porti a pensar que Pau ja havia estat a Efes, ciutat on va treballar durant tres anys.Evangeli segons MateuEvangeli segons MarcEvangeli segons LlucEvangeli segons JoanFets dels ApòstolsRomansPrimera CorintisSegona CorintisGàlates
EfesisFilipencsColossencsPrimera TessalonicencsSegona TessalonicencsPrimera TimoteuSegona TimoteuTitusFilemó
HebreusJaumePrimera PereSegona PerePrimera JoanSegona JoanTercera JoanJudesApocalipsi


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)