Evangeli segons LlucL'evangeli de Lluc, al igual que el de Marc, és un evangeli escrit per una persona, la qual no va presenciar directament el ministeri de Jesús.

Lluc era un metge grec company de viatge de Pau. Durant el segon viatge apostòlic de Pau, quan Pau i els seus companys van passar per Troàda allà van trobar Lluc. Des d'aquell moment Lluc va seguir Pau a tot arreu on anava i a partir del que podem veure llegint les cartes de Pau, veiem com Lluc va ser un dels pocs companys de lluita de Pau que va romandre al seu costat fins al final.

Lluc ha estat l'únic autor d'origen no hebreu que ha escrit llibres a la Bíblia.

Lluc, en el seu evangeli, el que ens mostra és un minuciós treball de recerca d'informació sobre la persona de Jesucrist, tal com cita el mateix Lluc en el principi de l'evangeli: "Ja que molts han intentat d'ordenar una narració dels fets que s'han acomplert entre nosaltres... m'ha semblat escaient també a mi després d'haver investigat acuradament totes les coses des dels orígens d'esciuret-ho per odre honorable Teòfil a fi que coneguis la certesa de les coses en que has estat instruït".

Aquesta investigació va portar Lluc a "entrevistar" persones com Maria, la mare de Jesús, fet que queda remarcat en els dos primers capítols de l'evangeli on se'ns parla de l'anunciació i el naixement de Jesús, la seva presentació al temple i l'anècdota de romandre a Jerusalem quan tenia dotze anys. Aquests successos foren clarament explicats per Maria, doncs, d'altra manera Lluc no hauria pogut escriure que Maria guardava aquests records en el seu cor.

Lluc ens mostra una narració ordenada cronològicament dels diferents fets més significatius de la vida de Jesús, posant un especial èmfasi en tot el temps que durà el seu ministeri.

Dels tres evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc) aquest, és, sense cap mena de dubte el més clarament adreçat als gentils, (els altres dos evangelis també són adreçats als creients provinents dels gentils) doncs, Lluc decideix obviar intencionadament qualsevol tipus de fet que associï Jesús amb les pràctiques jueves. Tanmateix, en l'evangeli de Lluc, ens deixa diferents "pistes amagades" que ens permetran poder establir una connexió cronològica molt interessant amb l'evangeli de Joan, el qual, malgrat semblar tant diferent al de Lluc, veurem que es complementen, doncs, els fets que l'evangeli de Lluc no ens narra referents a les pràctiques jueves, estan narrats en l'evangeli de Joan (el qual no menciona la majoria de fets del ministeri de Jesús que apareixen en els tres evangelis sinòptics).

Una de les peculiaritats que trobem en l'evangeli de Lluc és el fet que Lluc no va utilitzar la bíblia hebraica per a realitzar les seves citacions, sinó que va utilitzar la traducció grega Septuaginta.

L'evangeli de Lluc és el més llarg de tots els evangelis, no en capítols, però si en quantitat de versets (té menys capítols que l'evangeli de Mateu, però aquests són més llargs), i, a la vegada dels tres evangelis sinòptics és el que més esdeveniments exclusius i no comuns en els altres evangelis ens narra.Evangeli segons MateuEvangeli segons MarcEvangeli segons LlucEvangeli segons JoanFets dels ApòstolsRomansPrimera CorintisSegona CorintisGàlates
EfesisFilipencsColossencsPrimera TessalonicencsSegona TessalonicencsPrimera TimoteuSegona TimoteuTitusFilemó
HebreusJaumePrimera PereSegona PerePrimera JoanSegona JoanTercera JoanJudesApocalipsi


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)