Epístola de l'apòstol Pau als gàlatesTenim molt poques referències per tal que puguem situar l'epístola als gàlates dins de l'eix cronològic. Sabem que la carta va ser escrita després del Concili de Jerusalem, però no sabem quan temps després d'això ni on es trobava Pau al moment d'escriure-la, doncs, Pau no deixa cap anotació de la seva situació personal.

L'epístola de Pau als gàlates no destaca per la seva extensió. Pau es veu obligat a escriure aquesta carta al veure com, després que ell hagués predicat la Paraula de Déu a la regió de Galàcia, arribaren alguns jueus "judaïtzants" que exposaven als gàlates que només podien ser salvats si practicaven la llei de Moisès.

El problema dels judaïtzants va aparèixer al final del primer viatge apostòlic de Pau, quan alguns dels jueus prosèlits ensenyaven als gentils que la salvació venia a través del compliment de la Llei en comptes del sacrifici a la creu del nostre Senyor Jesucrist. Aquest conflicte va portar Pau a viatjar fins a Jerusalem a consultar aquesta qüestió amb l'església local. Tant Pere com Jaume, amb l'aprovació de l'Esperit Sant, van estar d'acord que la salvació no venia per practicar les obres de la Llei sinó per la fe en Jesucrist i, per tant, no calia obligar als gentils a fer-se jueus per ser salvats, sinó que era suficient que creguessin en Jesucrist i guardessin els seus manaments, sense la necessitat de fer-se prosèlits.

L'epístola als gàlates és una de les cartes que més malament s'han interpretat de la Bíblia en els nostres dies. Una gran majoria de cristians creuen que Pau utilitza aquesta carta per anul·lar la Llei de Moisés, res més lluny de la veritat. En cap moment Pau ens exposa en la carta als gàlates que no s'hagi de guardar la Llei. El problema dels judaïtzants no era en guardar la Llei de Moisès, doncs tots els primers cristians la guardaven, sinó en el fet d'on prové la salvació. L'epístola dels gàlates gira sobre l'afirmació que la salvació no s'obté per practicar les obres de la Llei sinó per la fe en Jesucrist. Per tant, l'epístola dels gàlates no és sobre guardar o no guardar la Llei sinó sobre d'on prové la salvació.Evangeli segons MateuEvangeli segons MarcEvangeli segons LlucEvangeli segons JoanFets dels ApòstolsRomansPrimera CorintisSegona CorintisGàlates
EfesisFilipencsColossencsPrimera TessalonicencsSegona TessalonicencsPrimera TimoteuSegona TimoteuTitusFilemó
HebreusJaumePrimera PereSegona PerePrimera JoanSegona JoanTercera JoanJudesApocalipsi


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)