Primera epístola de l'apòstol Pau als tessalonicencsTant la primera com la segona epístola als tessalonicencs van ser escrites quan Pau es trobava a Atenes, juntament amb Timoteu i Siles.

Pau, Siles i Timoteu van arribar a Tessalònica després dels incidents ocorreguts a Filips, on Pau i Siles van ser bastonejats, empresonats i expulsats de la ciutat. D'allà van baixar a Tessalònica on després de predicar la Paraula de Déu durant tres dissabtes van tenir que fugir al revoltar-se els jueus en contra de la Paraula. De Tessalònica sortiren cap a Berea on, un cop els jueus de Tessalònica saberen que hi predicaven la Paraula, vingueren a revoltar la ciutat veient-se obligat, Pau, a marxar cap a Atenes.

A l'epístola Pau reflecteix la seva preocupació per la comunitat de Tessalònica degut als incidents esdevinguts i el poc temps que Pau va tenir per instruir als tessalonicencs. Això va portar Pau a enviar Timoteu d'Atenes a Tessalònica per comprovar com es trobava l'església, no fos que la comunitat s'hagués apartat del camí.

La primera epístola de l'apòstol Pau als tessalonicencs exhorta als germans a romandre ferms en la fe mostrant-los que ells, al igual que la primera església a Jerusalem, els hi ha tocat patir persecució per part dels seus contemporanis. Pau exhorta els germans a estimar-se mútuament i ha viure una vida amb dignitat i ordre.Evangeli segons MateuEvangeli segons MarcEvangeli segons LlucEvangeli segons JoanFets dels ApòstolsRomansPrimera CorintisSegona CorintisGàlates
EfesisFilipencsColossencsPrimera TessalonicencsSegona TessalonicencsPrimera TimoteuSegona TimoteuTitusFilemó
HebreusJaumePrimera PereSegona PerePrimera JoanSegona JoanTercera JoanJudesApocalipsi


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)