Epístola de l'apòstol Pau als romansL'epístola de l'apòstol Pau als romans és la més llarga que trobem a la Bíblia.

Pau va escriure als cristians que habitaven a Roma. No sabem com va arribar la Paraula de Déu a Roma, però, veiem, en aquesta carta, com a Roma ja existia una comunitat cristiana, la qual, Pau, tenia intenció de visitar després de portar les ofrenes d'Acàcia i Macedònia a Jerusalem.

Pau va escriure aquesta carta mentre estava allotjat a casa de Caius a Corint. Va ser durant el final del tercer viatge apostòlic que Pau va escriure la carta. En la carta veiem com Pau ens presenta una clara defensa de que tant gentils com hebreus tenen els mateixos drets a participar en l'evangeli gràcies al sacrifici a la creu del nostre Senyor Jesucrist

En la carta Pau exposa que la salvació ve a través del sacrifici a la creu de Jesucrist. Pau mostra de una manera molt clara com, degut al fet de que tots hem pecat i per consegüent estem destituïts de la glòria de Déu, necessitem el sacrifici perfecte de Jesucrist a fi de poder ser reconciliats amb Déu.

Pau també ens ensenya que l'aparent enduriment d'una part d'Israel (recordem que la Paraula de Déu va arribar primer als hebreus i van ser els hebreus qui ens la van fer arribar als gentils) no és total i definitiu, sinó que era necessari per tal que la gràcia vingués als gentils fins al temps fixat, i llavors la gràcia tornarà als hebreus i tot Israel serà salvat.

Pau acaba la carta expressant el seu interès per visitar als germans de Roma, circumstància que s'acabaria acomplint de forma una mica accidentada.Evangeli segons MateuEvangeli segons MarcEvangeli segons LlucEvangeli segons JoanFets dels ApòstolsRomansPrimera CorintisSegona CorintisGàlates
EfesisFilipencsColossencsPrimera TessalonicencsSegona TessalonicencsPrimera TimoteuSegona TimoteuTitusFilemó
HebreusJaumePrimera PereSegona PerePrimera JoanSegona JoanTercera JoanJudesApocalipsi


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)