Segona epístola de l'apòstol Pau als tessalonicencsLa segona epístola de Pau als tessalonicencs va ésser escrita poc després de la primera, quan Pau, Siles i Timoteu es trobaven encara a Atenes.

Pau torna a recordar als tessalonicencs la necessitat de perseverar en la fe i de no desanimar-se davant les persecucions que pateixen per part dels seus contemporanis, doncs Déu recompensarà als germans que han estat afligits donant-los repòs en la vinguda de Jesucrist i recompensarà els qui els afligeixen donant-los aflicció.

La principal preocupació de Pau en aquesta segona epístola, i probablement la causa de la seva elaboració, va ser el fet que arribessin a Tessalònica cartes falsificades de Pau on es deia als germans que el dia del Senyor ja era una realitat. Pau avisa als germans que no es torbin ni siguin sacsejats de la fe ja que aquestes cartes no són autèntiques i ensenya i escriu alguns dels versets més importants per a saber discernir alguns dels esdeveniments que tindran lloc abans de la vinguda del nostre Senyor Jesucrist.

En aquesta carta Pau també corregeix l'actitud que alguns dels germans han adoptat al caminar sense treballar esperant que els altres els sostinguin. Pau ensenya clarament, posant-se ell mateix com a exemple, que ens em de guanyar el nostre pa treballant, i condemna aprofitar-nos dels altres per viure de forma peresosa.Evangeli segons MateuEvangeli segons MarcEvangeli segons LlucEvangeli segons JoanFets dels ApòstolsRomansPrimera CorintisSegona CorintisGàlates
EfesisFilipencsColossencsPrimera TessalonicencsSegona TessalonicencsPrimera TimoteuSegona TimoteuTitusFilemó
HebreusJaumePrimera PereSegona PerePrimera JoanSegona JoanTercera JoanJudesApocalipsi


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)